تحویل در سراسر روسیه و به سایر کشورها

Задвижки, приборы учета воды, теплосчетчики, дисковые затворы, фильтры и пр. ВОДОПРИБОР

برای بیش از 10 سال گروه شرکت های "تکنولوژی های جدید" (New Technologies) задвижки, счетчики учета воды, гидранты пожарные, водомерные и соединительные узлы, автоматизированные системы комплексного учета, теплосчетчики, сетчатые и муфтовые фильтры, обратные и дисковые поворотные затворы, люки, решетки, колена фланцевые, тройники, переходы, вантузы, коверы را تحویل میدهد. تجربه انباشته شده و استفاده از قطعات تولید کنندگان پیشرو دلیل اصلی انتخاب ما توسط مصرف کنندگان است
کاتالوگ محصولات ВОДОПРИБОР

درباره شرکت ВОДОПРИБОР

اطلاعات حقوقی
Завод ВОДОПРИБОР (г. Москва) основан в 1892 году и на сегодняшний день является ведущим предприятием, специализирующимся на производстве комплексных систем учета воды, тепла и запорной арматуры европейского качества.
 • КАЧЕСТВО

  Вся продукция компании соответствует самым высоким стандартам, готовые изделия обязательно проходят строгий контроль качества на каждом этапе производства и сборки.
 • АССОРТИМЕНТ

  Инновационная политика предприятия обеспечивает постоянное обновление и расширение номенклатуры выпускаемой продукции в соответствии с динамикой развития рынка.
 • РАЗВИТИЕ

  Вековые традиции производства, передовые технологии и эффективные подходы к управлению бизнесом обеспечивают конкурентоспособность компании в современных рыночных условиях.

کاتالوگ محصولات ВОДОПРИБОР

Задвижки, счетчики учета воды, гидранты пожарные, водомерные и соединительные узлы, автоматизированные системы комплексного учета, теплосчетчики, сетчатые и муфтовые фильтры, обратные и дисковые поворотные затворы, люки, решетки, колена фланцевые, тройники, переходы, вантузы, коверы
 • Теплосчетчики ВОДОПРИБОР
  Теплосчетчики
  ИРВИКОН ТС-200 и др.
 • Коверы ВОДОПРИБОР
  Коверы
  для автостоянок, тротуаров и др.
 • Люки и решетки ВОДОПРИБОР
  Люки и решетки
  ЛКЗ, ГТСЛ, ГТСТ, Т, Т2, ДБ и др.
 • Задвижки ВОДОПРИБОР
  Задвижки
  МЗВ, МЗВП, МЗВГ, МЗВПР, МТР и др.
 • Приборы учета воды ВОДОПРИБОР
  Приборы учета воды
  ВМХ, ВВ, СХ, СКБ, ВМГ, КВМ и др.
 • Гидранты пожарные подземные ВОДОПРИБОР
  Гидранты пожарные подземные
  Н-1,25 м/1,50 м/1,75 м/2,00 м и др.
 • Вантузы ВОДОПРИБОР
  Вантузы
  ДN-50/65/80/100/150/200/250/300 и др.
 • Элементы трубопроводов ВОДОПРИБОР
  Элементы трубопроводов
  УФ, ТФ, ХФ, Р и др.
 • Фланцы ВОДОПРИБОР
  Фланцы
  ДN-50, 65, 80, 100, 250, 300 и др.
 • Плитка чугунная для пола ВОДОПРИБОР
  Плитка чугунная для пола
  СЧ 15 и др.
 • Водомерные узлы ВОДОПРИБОР
  Водомерные узлы
  для управляющих компаний и др.
 • Системы комплексного учета ВОДОПРИБОР
  Системы комплексного учета
  АСКУЭ и др.
 • Фильтры ВОДОПРИБОР
  Фильтры
  ФСН, ФМФ, ФСП и др.
 • Дисковые поворотные затворы ВОДОПРИБОР
  Дисковые поворотные затворы
  ЗДС-40/50/65/80/100/125/150 и др.
 • Соединительные узлы ВОДОПРИБОР
  Соединительные узлы
  ПФРК, ДРК, МС, МСВ и др.
 • АРХИВ ВОДОПРИБОР
  АРХИВ
  ОЗС-40, ОЗС-50, ОЗС-100 и др.

انتخاب محصولات ВОДОПРИБОР

راحت ترین راه را برای ثبت سفارشنامه یا دریافت اطلاعات در مورد مشخصات، قیمت و زمان تحویل کالا انتخاب کنید.
 1. لیست قیمت

  قیمت های ما را بررسی کنید با دریافت لیست قیمت یا پیشنهاد تجاری رسمی برای محصولات ВОДОПРИБОР.

 2. مشاوره

  با کارشناسان ما تماس بگیرید برای دریافت مناسب ترین گزینه ها از نظر مشخصات فنی و بودجه ВОДОПРИБОР

 3. انتخاب آنالوگ

  علامت گذاری رقبای خود را به ما اطلاع دهید و ما بهترین پیشنهاد را از نظر پارامترها و محدوده قیمت به شما ارائه خواهیم داد ВОДОПРИБОР

 4. سفارشنامه و تحویل

  برای ما درخواست ارسال کنید برای دریافت فاکتور و قرارداد فروش برای اشخاص حقوقی و حقیقی کالا name:

استند اطلاعات ВОДОПРИБОР

درباره محصولات این شرکت معلومات بیشتر به دست آورید ВОДОПРИБОР.

گروه شرکت های "تکنولوژی های جدید" (New Technologies)

برای فروش و پشتیبانی لطفاً به شهر تماس بگیرید
همین الان یک سوال بپرس: